Η Prestige Group στο πλαίσιο ανάπτυξης του τουριστικού τομέα της,
ζητά Εξωτερικούς Συνεργάτες/Πωλητές από όλη την Ελλάδα για ανάπτυξη του δικτύου της.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Γνώση τουριστικών προϊόντων και αγοράς
 • Εμπειρία σε πωλήσεις
 • Δυνατότητα ταξιδιών
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ
 • Συνέπεια, Αξιοπιστία, Ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Διάθεση και επιθυμία για επαγγελματική ανάπτυξη
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης

Βασικά καθήκοντα:

 • Η επαφή με ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα, επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, εστιατόρια/καφέ/Bar, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις τοπικών παραγωγών, επιχειρήσεις τοπικών δραστηριοτήτων με σκοπό την ένταξή τους στο Portal Greece4you.
 • Η συλλογή στοιχείων και δικαιολογητικών για την καταχώρισή τους στο ανωτέρω portal.
 • O κάθε συνεργάτης θα είναι υπεύθυνος για το νομό ή την περιφέρεια που θα προέρχεται και θα εργάζεται.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Υψηλή προμήθεια για κάθε πώληση
 • Επιπλέον bonus επίτευξης στόχων
 • Διατηρησιμότητα προμήθειας σε ετήσια βάση με κάθε ανανέωση
 • Κάλυψη εξόδων κίνησης
 • Αρχική και διαρκής εκπαίδευση
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης στον σημαντικότερο κλάδο της ελληνικής οικονομίας
 • Δυνατότητα ένταξης στο μόνιμο προσωπικό της εταιρίας

Αποστολή βιογραφικού

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την Prestige Group και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά τη διαδικασία εύρεσης νέου προσωπικού. Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς είναι μόνο το βιογραφικό σας σημείωμα . Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι η τήρηση αρχείου υποψήφιων εργαζομένων/συνεργατών, προκειμένου να διευκολύνεται η εύρεση νέου προσωπικού. Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για έξι (6) μήνες. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην Prestige Group.